Nieuws

03-07-2023: Zomervakantie 2023

Tijdens de vakantieperiode hanteren wij gewijzigde openingstijden:

Week 30, 32 en 33  zijn wij geopend van 08:00 - 17:00u

 

Week 31 zijn wij gesloten in verband met de zomervakantie.

 

Maandag 7 augustus zijn wij weer aanwezig.

 

Wij wensen u een fijne zomer toe!

 

In verband met de vakantieperiode zullen onze openingstijden in week 30, 31 en 32 enigszins gewijzigd zijn:

Maandag t/m vrijdag: 08:00 - 17:00u   

 

Wij wensen u een fijne vakantie toe.

 

Geachte relatie,

 

Hierbij doen wij u enige mededelingen toekomen aangaande:

 

1. Prijsindexering 2022

De prijzen van vervoer, energie, arbeidsloon, etc. nemen toe in 2022. Dit leidt ertoe dat wij een prijsindexering doorvoeren van 3,5% op ons gehele assortiment.  Deze geldt voor uitleveringen vanaf 1 januari 2022.

 

2. Kerstsluiting

Lukowa zal gesloten zijn vanaf donderdag 23 december 17:00u tot en met vrijdag 7 januari 2022.  Gedurende de periode 3 - 7 januari zijn wij wel bereikbaar voor spoed-afhaal van materialen:

T 06 2821 1821   Jacco Oussoren

T 06 5376 2908   Ben van den Brink

T 06 4352 9748   Mirjam Kuip

 

Maandag 10 januari staan wij weer voor u klaar.

 

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2022 toe.

 

LUKOWA KLIMAATTECHNIEK BV

 

 

Geachte relatie,

 

Vanwege de nog altijd bizarre en sterke stijgingen op de grondstoffenmarkt zijn wij helaas genoodzaakt om per 1 oktober 2021 wederom onze prijzen bij te stellen.

Sinds november 2020 tot heden zijn de staalprijzen met meer dan 100% gestegen. Hierin lijkt nu vertraging te komen, echter er is nog geen stabilisatie! 

 

Tevens blijft de beschikbaarheid van staal een groot probleem. Hierdoor wordt er door onze leveranciers staal vastgelegd tegen extreme prijzen.

 

De komende prijsverhoging (per 1 oktober 2021) houdt in:

 

- Ronde buizen:                   10-15%

- Ronde hulpstukken:          5-10%

- Instortkanalen:                  10-15% 

- Instort hulpstukken:           10-15%

- Rechthoekige kanalen:     10-15%

 

Op onze website zullen de prijzen op korte termijn worden aangepast.

 

april 2021

 

Het is duidelijk geworden dat onze leveranciers hun prijzen flink verhoogd hebben als gevolg van de enorm gestegen staalprijzen.

Lukowa heeft in maart al haar prijzen verhoogd met 5%. Zoals toen al aangegeven (per e-mail) blijkt nu dat wij het hiermee helaas niet redden; wij zijn genoodzaakt om nogmaals een prijsverhoging door te voeren van ca. 7-10%.

 

Wij blijven nauwlettend de staalmarkt volgen en zullen, indien de markt het toelaat, de staalprijscorrectie zo snel mogelijk afschalen of opheffen.

 

Op deze website zullen op korte termijn de prijzen aangepast worden.

 

De verhoging geldt voor leveringen vanaf 1 mei 2021 en betreft:

* de spirobuizen en hulpstukken

* de instortkanalen en instorthulpstukken

* de rechthoekige kanalen en vormstukken

* diverse accessoires, zoals ophangbeugels en montagematerialen

 

Bij eventuele vragen en/of opmerkingen zijn wij uiteraard bereikbaar.

 

10-02-2021: Prijsverhoging 2021

 

Geachte relatie,

 

Als gevolg van de sterke prijsstijging van het sendzimir verzinkt staal, zijn ook wij genoodzaakt om de huidige prijzen te verhogen.

Deze prijsstijgingen zijn het gevolg van schaarste op de staalmarkt en de gestegen transportkosten vanuit China.

 

Hoeveel de uiteindelijke verhoging zal worden is nog niet bekend, het zullen echter forse verhogingen zijn.

 

Zoals het er nu voorstaat gaan onze prijzen per 1 maart 2021 met 5% verhoogd worden en waarschijnlijk in april/mei nogmaals met 5 tot 15%.

Hoewel er nog veel onduidelijkheid is over die exacte 2e verhoging, voeren we toch de eerste verhoging per 1 maart door en we zullen u op de hoogte houden omtrent de verdere ontwikkelingen.

 

Op onze website zullen op korte termijn de prijzen aangepast worden.

 

De verhoging geldt voor leveringen vanaf 1 maart 2021 en betreft:

* De spirobuizen en hulpstukken

* De instortkanalen en instort hulpstukken

* De rechthoekige kanalen en vormstukken

* Diverse accessoires zoals beugels en montagematerialen.

 

Bij eventuele vragen en/of opmerkingen zijn wij uiteraard bereikbaar.

 

17-03-2020: COVID-19 virus

 

Geachte relatie,

 

We hebben allemaal te maken met de enorme impact van de Corona-crisis.

Ook Lukowa Klimaattechniek is daarom genoodzaakt om maatregelen te treffen om zo goed mogelijk met het virus om te gaan; de gezondheid van onze afnemers, leveranciers en onze medewerkers is en blijft ons belangrijkste uitgangspunt.

Er zal, daar waar mogelijk, door medewerkers thuis worden gewerkt;

De medewerkers die niet thuis werken, zullen uiteraard de richtlijnen van het RIVM aangaande hygiene zo goed mogelijk in acht nemen;

De bezoeken van medewerkers aan onze klanten/leveranciers zullen, voorlopig, tot een minimum beperkt worden.

 

Tot op heden zijn wij goed in staat om onze klantgerichte bedrijfsvoering voort te zetten. Mochten hierin onverhoopt veranderingen plaatsvinden, dan zullen wij u hierover informeren.

 

Laten we er vanuit gaan dat deze crisis van korte duur is, en het net zo snel verdwijnt als dat het gekomen is. Lukowa Klimaattechniek zet in ieder geval de schouders eronder...u toch ook?!

 

Met vriendelijke groet,

De medewerkers van LUKOWA KLIMAATTECHNIEK BV

 

 

10-12-2019: Prijsverhoging

Wij ontkomen er deze keer niet aan; ook Lukowa zal een prijsverhoging moeten doorvoeren; per 1 april zullen de prijzen van de spiromaterialen met 5% worden verhoogd. De brandkleppen zullen per 1 januari met 2% worden verhoogd.

 

 

Langs deze weg informeren wij u over de directiewisseling bij Lukowa Klimaattechniek BV.

Vanaf 31 maart 2017 zal Harrie Kuip het stokje overdragen aan de heren Ramon Schrijvers en Jeffrey Duindam; de aandelen worden door hen overgenomen en zijn zij vanaf genoemde datum de nieuwe eigenaren van Lukowa Klimaattechniek BV.

Harrie is verheugd met deze overdracht, vanwege het feit dat op deze wijze de voortzetting van Lukowa Klimaattechniek voor de komende jaren is gewaarborgd.

 

Zowel Ramon Schrijvers als Jeffrey Duindam zijn al vele jaren actief in de ventilatiebranche en zijn zeker geen onbekenden met de materie, waardoor u als relatie nog steeds op de door u bekende manier met Lukowa zaken kunt blijven doen.

Uiteraard zal Harrie de komende periode nog wel zorgdragen voor een passende overdracht van allerlei zaken en geeft tevens ondersteuning daar waar nodig is, zodat voor u, als gewaardeerde relatie, de wisseling vlekkeloos gaat plaatsvinden.

Harrie zal vanaf 31 maart niet meer elke dag aanwezig zijn op de Marchandweg 24 te Barneveld. De voor u vertrouwde contactpersonen, Ben van den Brink en Mirjam Kuip, blijven bij Lukowa werkzaam en zijn/blijven bereikbaar onder de u

bekende telefoonnummers. Zij zullen worden bijgestaan door Marco Schoenmakers (06-41518559); hij zal samen met Ramon Schrijvers (06-13103700) de operationele leiding gaan overnemen.

Vanaf deze plaats bedankt Harrie u voor de prettige manier van zaken doen in de afgelopen 19 jaar. Hij spreekt de wens uit dat genoemde manier van zaken doen tussen u en Lukowa nog jaren voortduurt en wenst u zowel

zakelijk als privé alle goeds toe.

Geachte relatie,
Lukowa Klimaattechniek is verhuisd!
De eerste maand in ons nieuwe pand aan de Hanzeweg is inmiddels voorbij. Een nieuw magazijn, waarbij de hoogte centraal staat. Tevens een prachtig kantoor met uitzicht op de ‘heuvels van Vink’..
De voorraden zijn, zoals u wellicht al heeft opgemerkt, verhoogd.
Verder is het besluit genomen om voor de voorraad volledig overstappen op SAFE producten.
Dit houdt in dat de niet-safe spiro-producten uit gefaseerd zullen worden. De spiro-safe is in aanschaf iets duurder echter ligt de terugverdienmodus in de montagetijd; immers hoeft u de naden met de spiro-safe producten niet meer af te tapen. Dat bespaart u tijd en materiaal, tevens is de kans op lekkage aanzienlijk minder.
De flexibele slangen welke wij op voorraad gaan houden (zowel geïsoleerd als niet-geïsoleerd) worden bij andere fabrikanten betrokken omdat deze beter zijn van kwaliteit.
Laatste nieuwtje: Met ingang van 30 april zijn wij officieel voorraadhouder van Rf-t brandkleppen en rozetten. Rf-t is een grote speler op brandkleppen gebied in Europa. Ze hebben enorm veel attesten tot hun beschikking welke aantonen dat hun producten op veel manieren zijn getest. Op de site van Rf-t kunt u veel aanvullende informatie vinden.
Op voorraad hebben wij brandkleppen Ø100 t/m Ø315mm, diverse rechthoekige maten (of anders binnen 4-5 werkdagen in huis). Tevens liggen brandwerende afzuigrozetten en brandwerende vlinderkleppen op de plank.
Kortom: nieuws alom!!
Om bovengenoemde kracht bij te zetten, willen wij u uitnodigen om een borrel en een hapje met ons te nuttigen op:
donderdag 21 juni aanstaande van 15:00 tot 18:00u.
Wilt u zo vriendelijk zijn om ons via mirjam@lukowa-techniek.nl te laten weten of u komt (en met hoeveel personen)??

Verder hebben wij in de december-nieuwsbrief de vooraankondiging gedaan voor de prijsverhoging; De verhogingen van al onze leveranciers zijn nu in kaart gebracht en per 14 mei zullen de prijzen worden aangepast. De nieuwe prijslijst kunt u vinden op onze website.
Met vriendelijk groet,
Het team van Lukowa Klimaattechniek BV

Lukowa Klimaattechniek BV zal per 26 maart 2018 een nieuw pand betrekken.

Het nieuwe adres is Hanzeweg 35 R te Barneveld (industrieterrein De Harsselaar Oost).

Vanaf genoemde datum zal de 'afhaal' vanaf dit nieuwe adres gaan plaatsvinden.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Zoals u wellicht gehoord en/of gelezen heeft, is op 25 mei jl. de nieuwe privacywetgeving ingegaan. De GDPR (General Data Protection Regulation) is een nieuwe Europese privacywetgeving die van kracht zal zijn voor elke Europese organisatie. Deze privacywetgeving (in Nederland beter bekend als de AVG wetgeving) beschermt iedere inwoner van Europa tegen ongewenste opslag van persoonsgegevens.

 

Bij Lukowa Klimaattechniek wordt zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens.

Dit houdt in:

Lukowa is transparant ove welke gegevens we van u gebruiken;

Lukowa deelt uw gegevens nooit met derden;

U heeft het recht om in te zien op welke manier we uw data gebruiken;

U heeft recht op vergetelheid;

Uw persoonlijke gegevens zijn goed beschermd bij Lukowa Klimaattechniek.