COVID-19 virus

 

Geachte relatie,

 

We hebben allemaal te maken met de enorme impact van de Corona-crisis.

Ook Lukowa Klimaattechniek is daarom genoodzaakt om maatregelen te treffen om zo goed mogelijk met het virus om te gaan; de gezondheid van onze afnemers, leveranciers en onze medewerkers is en blijft ons belangrijkste uitgangspunt.

Er zal, daar waar mogelijk, door medewerkers thuis worden gewerkt;

De medewerkers die niet thuis werken, zullen uiteraard de richtlijnen van het RIVM aangaande hygiene zo goed mogelijk in acht nemen;

De bezoeken van medewerkers aan onze klanten/leveranciers zullen, voorlopig, tot een minimum beperkt worden.

 

Tot op heden zijn wij goed in staat om onze klantgerichte bedrijfsvoering voort te zetten. Mochten hierin onverhoopt veranderingen plaatsvinden, dan zullen wij u hierover informeren.

 

Laten we er vanuit gaan dat deze crisis van korte duur is, en het net zo snel verdwijnt als dat het gekomen is. Lukowa Klimaattechniek zet in ieder geval de schouders eronder...u toch ook?!

 

Met vriendelijke groet,

De medewerkers van LUKOWA KLIMAATTECHNIEK BV